посилений

(збільшений проти звичайного; з більшою силою вияву), інтенсивний, форсований, подвійний, потрійний
Пор. напружений 1)

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • посилений — а, е. 1) Дієприкм. пас. мин. ч. до посилити. || поси/лено, безос. присудк. сл. 2) у знач. прикм. Збільшений проти звичайного; більший, сильніший, міцніший і т. ін. || Який характеризується більшою силою вияву; інтенсивніший …   Український тлумачний словник

  • посилений — дієприкметник …   Орфографічний словник української мови

  • весь — I (ввесь, уве/сь), всього/ (усього/), ч., вся (уся), всіє/ї (усіє/ї), ж., все (усе), всього/ (усього/), с., займ. означ., 1) Означає щось як ціле, неподільне, взяте повністю. || Означає цілковите охоплення чим небудь якоїсь особи, предмета, явища …   Український тлумачний словник

  • енергійний — а, е. 1) Повний сили, енергії (у 3 знач.). || Який виражає діяльну силу, енергію, активність. || Швидкий, посилений. 2) Який може вплинути, подіяти на кого , що небудь; сильнодіючий …   Український тлумачний словник

  • інтенсивний — а, е. 1) Напружений, посилений, дійовий. •• Інтенси/вна терапі/я система заходів, спрямованих на профілактику або корекцію порушень життєвих функцій при гострих тяжких захворюваннях, коли виникає загроза життю хворого. Інтенси/вні показники/… …   Український тлумачний словник

  • поглиблений — а, е. 1) Дієприкм. пас. мин. ч. до поглибити. || погли/блено, безос. присудк. сл. 2) у знач. прикм.Розташований, розміщений і т. ін. на якійсь глибині. 3) у знач. прикм., перен. Багатий, глибокий за змістом; ґрунтовний. 4) у знач. прикм., перен.… …   Український тлумачний словник

  • подвійний — а, е. 1) Який складається з двох однорідних або подібних частин, предметів. Подвійне підборіддя. •• Подві/йне заплі/днення статевий процес у покритонасінних рослин. Подві/йні зо/рі пари зірок, що обертаються навколо спільного центру мас. 2) Який… …   Український тлумачний словник

  • подвоєний — а, е. 1) Дієприкм. пас. мин. ч. до подвоїти. || подво/єно, безос. присудк. сл. 2) у знач. прикм. Збільшений удвічі; подвійний. || Значно більший проти звичайного; посилений. 3) у знач. прикм., перен., рідко. Те саме, що подвійний 3). 4) …   Український тлумачний словник

  • поліфагія — ї, ж. 1) зоол. Живлення тварин різноманітними кормами; багатоїдність. 2) Хворобливо посилений апетит …   Український тлумачний словник

  • посиленість — ності, ж. Абстр. ім. до посилений …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.